Mối tham ô! Càng phức tạp, càng đi qua đi lại, dễ tham ô! Phải tập chung ở xã, một hệ thóng, vi tính mạng!

20 Th4

Từ ngày kết hôn tới bay giờ hơn 6 tháng.  Giấy tờ thủ tục ở Việt Nam thì chán.

Mỗi lần làm giấy tờ gì cũng cần phải có giấy tạm trú:

Nhưng xã không cấp!

Xã bắt tự viết, mình viết, họ không thích kêu viết lại, viết qua, hơn 4 lần, hết một ngày, họ nói OK.

————————————————–

Lên sở Tử Pháp làm giấy tờ:  Ngồi chờ hoài không tháy ai, không có thứ tự, mà cũng chảng ai làm việc.

Khi gặp mặt, hơn 2 tiếng ngồi chờ! Chiên Viên bảo: Luật ở đay phải có tiền, mới gặp mặt.

…………..

Khi giấy khai sinh mất, sổ bộ góc ở xã sai, xin sửa lại.

Xã trả lời: Không có thẳm quyền!

Huyện Trả lời: không có thẳm quyền!

Lên tỉnh, tỉnh ngồi đó, đọc luật cho mình nghe (sau khi chờ 2 tiếng).

Rồi họ nói phức tạp quá.

Mình phải chi tiền, rồi họ cười :OK tất cả điều đẹp!

———————————–

Ở bên mỹ, thu phí dùng cho đường lớn.

Ở việt nam, thu phí dùng cho dường nhỏ, làm kẹt xe.  Giám đóc sở giao thông, tại sao kém thông minh vậy? có lẻ chỉ ở Việt Nam!

ở bên mỹ, có phà, bởi song nhỏ, ít người đi.

Ở Việt Nam, có phà bởi đong người đi, sao không xây cái càu, nếu nhiều người sử dụng.

Trả lời, vì lợi ít, tàu, nên không xây cầu.

Hỏi bao nhiêu tàu vo mỗi ngày? Khoảng 20 chiếc lớn!

Vậy bao nhiêu xe giao thông trên phà? khoảng 200,000 ngàn chiếc.

Vậy tại sao không xây càu? vì nếu xây càu, thì tàu không vô được!

Lợi ích dân nằm ở đau? ơ nơi phưc tạp Sở giao thông kém thêm 1 lần.

—————————————————–

Ở mỹ đường phó, đi 1 lề bởi đường nhỏ, không kẹt xe.

Ở VN làm thêm đường 1 chiều, bởi muốn kẹt xe!

————————————————

Có bản luật để không queọ trái! sai là phạt đó!

Vậy tại sao nhiều người đi ? tại vì họ không thấy!

Tại sao để bản không ai biết?

Bởi cái kém thông minh củ sở giao thông! Hay họ không biêt dân!

————————————————–

Tại sao các giấy tờ điều không làm ở điạ phương mà phải chạy qua chậy lại?bởi VN không có lảnh đạo!

——————————————-

Sao không sư dụng máy vi tính nộp đơn, về xã lấy giấy, lập một bộ thanh tra dân có thể hỏi, tham gia, báo cáo? mà phải làm cách không sư dụng máy móc, chỉ sư dụng giáy thường? Bởi bộ tư pháp chưa có ra hiến pháp!

———————————————————————-

Tại sao nhiều người không có giáy nhà ? bởi chính phủ không cho!

Dân ởkhông có giáy, khổ!

Hỏi tại sao xin giáy tờphức tạp?

Bởi càng phúc tạp, dễ hối lộ.

Nếu luật dễ thì ai hối lộ làm chi? Công an phải an lương!

Tại sao các giáy tờkhông tập chung, và làm trên mạng hay ở xã, máy vi tính?

Bởi VN phức tạp mới là kỹ niệm chưa phát triển! và là mố THAM ô!

———————————————————————————–

Lợi ích của dân nằm ở đau?

Xin trả lời! nằm ở cái túi, phải có tiền! Viêt Nam sao không có hê thóng, như visa, trên mạng, khai sinh, trên vi tính? v.v.

Rồi về xã xác nhận.

Thủ tục tại sao không đơn giản, và không tập chung, mà đòi hỏi nhiều?

THAM ô cần phức tạp, dân mới chi tiền!!!!!!!!

Mình lên sở tư pháp, xin sưa giấy khai sinh góc, ơ xã, gần 3 tháng rồi.  Không có ý kiến hay văn bảng gì!

Việt Nam làm việc chậm vậy, bảo, sao mà văn minh được!

Giấy tờ cá nhân cũng không có!!!!

Dân Việt Nam đứng ở đau trong Chính Trị ?

19 Th4

 

 

Ở Việt Nam, cứ kiêu Tư Do dân chủ hoài, nhưng thật sự nếu CS bị lật đổ dân Viêt Nam có lợi không?

Xin Chia sẽ niểm buồn, dân sẻ khổ nếu CS không nắm quyền.  Bạn hảy đọc rôi biết tại sao.

Lý do chính:

Việt Nam không có lảnh đạo của dân!

Những người đấu tranh thí dụ “Tạ Phong Tần” không phải là lảnh đạo của dân chúng.  Vì sao? Thiệt không?

Những tổ chức như 8406 là tổ chức đạo thiên chúa, không phải là tổ chưc của dân chúng.

————————————————————————————————————-

Bạn sẻ hỏi, bằng chứng đau?

Về cái gọ là tổ chức:

1) Trung Quốc, hay TQ, những ct của TQ ở VN và CT

2)Dân, không có tổ chưc, coi như không

3)Đảng CS

4)Tay (mỹ, pháp, anh, lai Việt)

Đay là 4 tổ chức ơ Việt Nam.

Tạ Phong Tần là thuộc diện tay lai.  Không có lợi cho VN.

8406 thuộc, đạo thiên chúa, thờ phụng tay, không có lợi cho Việt Nam.

—————————————————————————————–

Nếu bạn là dân, như tôi.  Thì ăn và sóng ngày nào hay ngày đó, dại gì đưa Trung Quốc lên.  Họ sẻ không vì dân Việt.

Dại gì đưa các tổ chức Tay Lai lên ? Họ sẻ chỉ vì họ.

Vạy tôt nhất thì chỉ có ta tốt cho ta!

……………..

Ở Việt Nam bay giờ, 1 con cháu của “Con Ông Cháu Cha” được đi qua tay, thì 1 “con cháu của quân sư tay” lên làm “ca sĩ, người đẹp, và người mẫu”.  Thí dụ, Hồ Ngọc Hà.

Không biết lý do nào.  Khi 1 người Việt hỏi “bạn có tài gì” thì 3 con tay hợp lại nói “mắt bạn nghèo lắm”.  Làm cho dân sợ. Ai dám đưa tay lên ngôi ở VN ? không phải là dân Việt.

Thí dụ, CT bianfishco của bà Diệu Hiền, bà cũng là Tay Lai.  Cho biết thê lực tay lai ở VN chiếm nhiều về XH việt.  Được cú.

——————————-

Bạn sẻ nghỉ, vậy liên quan gì đên dân? Tuy có nhiều người như “Bạc Hi Lai” của TQ.  Chuyển tiên tài qua Tay, và quyền trao đổi vơi dân tay ơ VN.  Bạn xem “Bạc Qua Qua”, học không được, bị đình học, vẫn có tiền, có bằng, có “Job” có $$$.  Lý do? TQ cũng như VN trao đổi vơi tay.

——————————–

Trong khi dân nghèo, tay đau có bao giờ giúp.  Họ bề ngoài tự do dân chủ, nhưng cũng vậy bạn à !

Khi hồ chí minh qua tay xin giúp đở, dân tay vừa lập ‘tự do” nói là “Việt Nam khác”.  Sau 1 thời ngắn, thì đánh VN.

—————————

Bạn nghĩ sao về VNCH ? Ngô Đình Diệm, cướp chùa, giết dân tọc, bảo ai, theo Tay, đạo thiên chúa sẻ được chức vụ, đất đai.

Vợ NDDiệm nói, Phật giáo chết càng tốt!.

Cúi cùng con cháu Ngô Đình Diệm phải lấy tay, sóng ở ITALY đến ngày chết!

Trong lúc đó tay, và mỹ, không cản chở những hành động đốt chùa, giết dân tọc, vì Ngô đang thay đỏi đạo, và bán nước.

Ngô bị diệt bởi, muốn đầu hàng HCM.

———————————————

Ở Miến Điệ bà “An Su Ky” lấy tay, có 3 đứa tay lai, rồi ai sẽ hưởng lợi ? Tay lai.

Tại sao Tay lại không qua VN tranh đáu? mà qua Miến điện, 1 nước, ở xa tít trong rừng?

Vì họ bao giờ cũng có lợi, con cháu tay lai sẽ làm chính phủ.  Như ơ Nước PHillipine.

Nước Phi, toàn bộ không còn dân tọc, bay giờ, tay lai, nói tiếng tay.  Và nghèo hơn so với VN.

——————–

Ở Việt Nam, đạo thiên chúa người tay, và nhiều tay Lai đang lên TV, lên ngôi, trong khi dân không ủng hộ.

Vậy làm sao làm lảnh đạo ?

? lảnh đạo cho ai?

————-

Việt Nam đói với Dân tộc, chưa có lảnh đạo.  Nên tốt nhứt, không loạt vào tay Trung Quốc, hay Tay Lai!

Tình hình chiến tranh trên mạng ngày càng phức tạp.

CS có thể thua, nhưng người hưởng lợi không phải là Dân VN.

Mỹ và tay, cũng như CS, và TR. Ở đau cũng “tự do”, khi họ làm vua.

Dân có được gì không?

Truyền thóng việt đã bị cắt ra 2-3 mảnh rồi.

Tay Lai Hiện đang lên ngôi!

Dân ta đang đứng ở đau? giữ cuộc chiến tranh!

Hello world!

19 Th4

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.